Ochrana osobných údajov

Firma Blaško - FaP uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 z. z. SR.

Dôležité osobné údaje zbierame od svojich klientov pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresu, telefonický a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa riadime platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami.

Vaše osobné údaje nám slúžia len pre informácie potrebné k vybaveniu objednávky.