Služby

Záručný a pozáručný servis bezpečnostných dverí

  • Rýchle a odborné otváranie zabuchnutých dverí.
  • Otváranie zamknutých dverí.
  • Dodanie, montáž, výmena bezpečnostných vložiek, kovaní, dverových zámkov, doplnkov, zjednotenie bezpečnostných vložiek.
  • Záručný a pozáručný servis dverí.
  • Skrátenie dverí do 3 cm.
  • Výmena tesnenia a nastavenie dverí.
  • Montáž digitálneho dverového kukátka.
  • Na výrobok ako celok s príslušenstvom môžete dostať záruku 24 mesiacov a na uzamykací mechanizmus 72 mesiacov odo dňa montáže.
  • Návod na obsluhu je dôležitým pomocníkom pri starostlivosti o bezpečnostné dvere. Bez záručného listu nie je možná reklamácia výrobku.
  • Reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe, a to priamo u dodávateľa, ktorý vám bezpečnostné dvere predal a montoval. Vaša prípadná reklamácia bude vybavená do 30 dní bezplatne (ak bude vaša reklamácia oprávnená).

Podpísaná objednávka je pre nás záväzná a pri jej zrušení zálohu nevraciame.